APL美国总统船公司
网站简介:

APL船公司(American President Lines;美国总统船公司)是一家国际航运公司,创始于1848年,现隶属于达飞海运集团,向超过120个国家和地区提供集装箱班轮运输服务。APL船公司官网提供航线查询、货物跟踪等功能。

更新时间:2017-05-16

相关网站